Encadrement

  President du Club

Initiateur fédéral

Thomas Amstoutz

Tel : 06 79 72 10 34

aviron.erstein@laposte.net

   

Educateur fédéral

Sandrine Pachot

Tel : 06 25 14 27 92

aviron.erstein@laposte.net

 

Moniteur fédéral
Maryse Hertzog

Tel : 06 66 12 25 67

 stephane Initiateur fédéral

Stephane Mattioni

 

 15193665_579507725574124_6877468338711883219_n Initiateur fédéral

Francois Yvanes

 

  Initiateur fédéral

Francis Grimm